بیمه مسئولیتی چیست

قانون مدنی تعریف دقیق و روشنی از مسئولیت دارد. بر اساس بند 328 قانون مدنی ایران، هر کسی که باعث ضرر و زیان مالی یا جانی به فرد دیگری شود، در قبال حبران آن مسئول است. مدیران کسب و کارها و سایر [...]

بیمه سامان دزاشیب

بیمه سامان دزاشیب برای ساکنان این محل که.می خواهند برای امور بیمه خود به یک نمایندگی و یا شعبه در.نزدیکی محل سکونت خود مراجعه کنند، می تواند موضوعی مهم باشد. برای تمامی ساکنان منطقه دزاشیب [...]

بیمه سامان فرمانیه

بیمه سامان فرمانیه در این منطقه به جهت.تسهیل امور بیمه شما عزیزانی که در ناحیه.سکونت دارید و نیاز به یک نمایندگی و یا شعبه دارید، به وجود آمده است. در این مطلب قصد داریم برای شما درباره ی.تاریخچه [...]

بیمه سامان قیطریه

بیمه سامان قیطریه برای اهالی این.محله یک نعمت بزرگ است، چرا که با وجود این.شعبه دیگر شما مجبور نیستید کارهای.مربوط به بیمه خودتان را به دلیل.دوری راه، ترافیک،کمبود وفت و غیره به تعویق.بیاندازید و [...]

بیمه سامان تجریش

بیمه سامان تجریش برای ساکنان این محل که می.خواهند برای امور بیمه خود به یک نمایندگی و یا شعبه در نزدیکی.محل سکونت خود مراجعه کنند، موضوعی مهم است. شاید برایتان پیش آمده باشد.که برای انجام یک سری [...]

بیمه سامان نیاوران

بیمه سامان نیاوران برای کسانی که نیاز به یک شعبه و یا نمایندگی در این منطقه دارند، آماده به ارائه کلیه خدمات بیمه می باشد. شما عزیزان می توانید.جهت انجام اموری مانند انواع بیمه مسئولیت، بیمه [...]