بیمه مسئولیتی چیست

قانون مدنی تعریف دقیق و روشنی از مسئولیت دارد. بر اساس بند 328 قانون مدنی ایران، هر کسی که باعث ضرر و زیان مالی یا جانی به فرد دیگری شود، در قبال حبران آن مسئول است. مدیران کسب و کارها و سایر [...]

مزایای بیمه مسئولیت چیست؟

همانطور که همه ما می دانیم، رفتار و فعالیت های تک تک افراد جامعه، بر زندگی ما و آدم های اطرافمان تاثیری انکار نشدنی دارد و با گسترش روز افزون روابط در سطح اجتماعی، هر فردی ممکن است مرتکب عملی شود [...]

انواع بیمه مسئولیتی سامان

بیمه مسئولیت سامان، از جمله بیمه‌ هایی است که امروزه بسیار مورد استفاده قرار گرفته است و افراد زیادی از آن بهره می گیرند. به طور معمول هر فردی در زندگی اش ممکن است با فعالیت هایی که انجام می دهد؛ [...]

بیمه مهندسی چیست؟

با بیمه مهندسی سامان و شرایط دریافت آن آشنا شوید بیمه های مختلفی وجود دارد که همگی از شرایط آن ها ممکن است اطلاعاتی را در اختیار داشته باشید، اما بیمه مسئولیت مهندسی یکی از جدید ترین بیمه هایی به [...]