در اخبار و مقالات

بیمه سامان دزاشیب برای ساکنان این محل که.می خواهند برای امور بیمه خود به یک نمایندگی و یا شعبه در.نزدیکی محل سکونت خود مراجعه کنند، می تواند موضوعی مهم باشد.

برای تمامی ساکنان منطقه دزاشیب خبر.خوشی داریم و آن هم وجود بیمه سامان در این منطقه می باشد. از این پس می توانید با مراجعه به این شعبه.تمامی امور بیمه ای خودتان را در.کم ترین زمان ممکن انجام دهید.

خوب است که در حین انجام بیمه های.متفاوت در بیمه سامان شعبه دزاشیب و یا بیمه سامان نیاوران درباره ی این موضوع اطلاعاتی.هم داشته باشیم. در این مقاله ما سعی کرده ایم تا کمی.اطلاعات عمومی شما را درباره ی بیمه بالا ببریم، پس.خواندن این مطلب را از دست ندهید!

اصول بیمه سامان دزاشیب

نمایندگی بیمه سامان دزاشیب شامل 8 اصل می.باشد، که در اینجا به آن ها می پردازیم:

  • اصل حسن نیت (Good Faith)

از عوامل اساسی حاکم بر قرارداد های بیمه سامان تجریش است.که هم برای بیمه‌ گر و هم برای بیمه ‌گذار می ‌بایست رعایت شود. از یک سو، بیمه ‌گذار موظف.است که در زمان عقد قرارداد، کلیه اطلاعاتی را که در.خصوص مورد بیمه دارد در کمال صداقت و درستی ابراز نماید؛ به‌ طوری‌ که بیمه‌ گر بتواند.ریسک موجود را به درستی ارزیابی نماید.

از سویی، بیمه ‌گر موظف است کلیه تعهدات.خود را به صورت شفاف بیان کند و عوامل مؤثر بر پرداخت.خسارت در زمان وقوع حادثه را روشن نماید. در صورتی که هر یک از طرفین.از این اصل تخطی نمایند، طرف مقابل می‌.تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

اصل حسن نیت بیمه سامان دزاشیب با هدف کاهش هزینه ‌های.اداری بیمه ‌گر شکل گرفته است. درصورتی که هزینه بررسی.صداقت بیمه ‌گزار کمتر از هزینه‌ های احتمالی ناشی.از عدم صداقت وی باشد، اصل حسن.نیت کنار گذاشته می ‌شود.

  • اصل غرامت (Principle of Indemnity)

خسارت پرداختی به بیمه ‌گذار در صورت.بروز حادثه نباید به عنوان منبع.درآمد برای بیمه ‌گذار درآید. چرا که در غیر این صورت، مردم به ایجاد.خسارت‌ های عمدی ترغیب.می ‌شوند؛ بنابراین بیمه‌ گذار در هنگام.خسارت باید مواردی را به اثبات برساند.

دیگر اصول بیمه

  • اصل نفع بیمه ‌پذیر

بر اساس این اصل در بیمه سامان قیطریه ، کسی محق به.دریافت خسارت می ‌باشد که ذیفنع مال باشد. به این ترتیب کسی.نمی ‌تواند اموال شخص دیگری.را بیمه کند و در صورت وقوع.حادثه غرامت دریافت نماید. همچنین در صورتی که بعد از.عقد قرارداد، مالک اصلی مورد بیمه آن را به شخص.دیگری واگذار کرده باشد، نفع بیمه ‌گذار قطع شده‌ است.

  • اصل جانشینی (Subrogation Principle)

این اصل به تمایل بیمه‌ گذار برای دریافت.خسارت در اسرع وقت می ‌پردازد. در بسیاری از موارد، علت بروز حادثه.یا وقوع خسارت، کوتاهی یا تقصیری است که از جانب.اشخاص دیگر رخ می ‌دهد.

در این شرایط بیمه‌ گر، می‌بایست خسارت وارد.شده را به بیمه‌ گذار بپردازد و در مقابل، حق.بیمه‌ گذار برای پیگرد عامل و مسوول.حادثه را به صورت وکالتنامه از بیمه‌گذار دریافت نماید.

نمایندگی بیمه سامان دزاشیب

نمایندگی بیمه سامان دزاشیب

به این ترتیب، بیمه‌ گر به جای بیمه .گذار حق مراجعه به مراجع قضایی و.مطالبه خسارت از مقصر حادثه را خواهد داشت. طبعاً در این شرایط، بیمه ‌گذار نمی‌ تواند.انتظار جبران دوباره خسارت را داشته باشد.و خسارت بازیافت شده، حق بیمه ‌گر خواهد بود.

اصل تعدد و داوری

  • اصل تعدد بیمه

تعدد بیمه در بیمه سامان فرمانیه یعنی این که برای بیمه یک شیء، چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه در نمایندگی بیمه سامان دزاشیب ، لزوماً باعث باطل شدن قراردادهای بیمه نمی‌شود و در صورتی که شرایط زیر برقرار باشد، می‌تواند بر خلاف اصل غرامت باشد:

جمع مبالغ بیمه شده، از ارزش واقعی شیء بیمه شده بیشتر باشد: مانعی وجود ندارد که یک بیمه ‌گذار برای بیمه یک دارایی به بیمه ‌گرهای مختلفی مراجعه کند؛ مشروط بر آن که جمه مبالغ بیمه شده از ارزش آن دارایی تجاوز نکند.

شخص منتفع در بیمه سامان شعبه دزاشیب از همه بیمه‌ نامه‌ها یک نفر باشد: در صورتی که افراد مختلفی ذی ‌نفع یک دارایی باشند، هر یک از آن‌ها می‌توانند نسبت به بیمه آن اقدام نمایند. اما باید توجه داشت که در صورت بروز حادثه، تنها شخصی که در آن زمان ذی ‌نفع بوده ‌است محق به دریافت خسارت است.

خطر های بیمه شده در همه بیمه‌ نامه‌ها یکسان باشد: در صورتی که یک دارایی، در مقابل خطرات مختلفی بیمه شده باشد، اشکالی متوجه قرارداد بیمه نیست.

  • اصل داوری (Arbitration)

این اصل در بیمه سامان شعبه دزاشیب به تمایل بیمه ‌گر برای حل اختلاف نظر از طریق داوری توسط متخصصان بیمه اشاره دارد. بیمه گر و بیمه‌ گذار در صورت بروز هر گونه اختلاف، به ‌ویژه از لحاظ فنی، ترجیح می ‌دهند که با توافق و سازش مسئله را حل کنند.

طرفین قرارداد به ‌ویژه بیمه گر، به طرح دعوا در دادگاه علاقه ‌ای ندارند، زیرا مراحل رسیدگی طولانی است و به اعتبار و حسن شهرت شرکت بیمه نیز ممکن است لطمه وارد شود. شرایط داوری در شرایط بیمه‌نامه درج می‌شود.

اصول علت نزدیکی و اتکایی

  • اصل علت نزدیک (Principle of Proximate Cause)

موضوع این اصل در نمایندگی بیمه سامان دزاشیب خسارت‌ هایی است که در اثر علت ‌های مختلف و به ‌هم ‌پیوسته به‌ وجود می ‌آید، اما همه آن حوادث تحت پوشش بیمه ‌نامه نیست. حال، باید بررسی نمود که خسارت، در اثر کدام علت به‌وجود آمده‌ است.

اگر آن علت تحت پوشش بیمه باشد، خسارت قابل پرداخت است. اما اگر عامل دیگری علت اصلی و بلافصل خسارت باشد، بیمه ‌گر تعهدی به پرداخت خسارت ندارد.

مثلاً هرگاه در خانه ‌ای که تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی است اما تحت پوشش بیمه ترکیدگی لوله نیست، آتش ‌سوزی رخ دهد و لوله آب نیز به همین دلیل دچار ترکیدگی شود، بیمه‌ گر آتش‌سوزی وظیفه پرداخت خسارت‌ های ناشی از ترکیدگی را نیز بر عهده خواهد داشت. اما اگر لوله در اثر علت دیگری مثلاً یخ‌زدگی بترکد، بیمه ‌گر آتش‌سوزی چنین مسوولیتی نخواهد داشت.

  • اصل اتکایی (Reinsurance)

شرکت ‌های بیمه می ‌توانند با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک‌های صادره را به حساب خود نگه دارند و مازاد آن را به شرکت ‌های بیمه ‌گر اتکایی واگذار نمایند.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

بیمه سامان فرمانیهبیمه سامان زعفرانیه