یک راه حل آسان و کم هزینه برای پرداخت صورتحساب سنگین بیمارستانی

پرداخت صورتحساب سنگین بیمارستانی موضوع این مقاله است. امروزه بیش از هر زمان دیگری، انسان ها ثانیه به ثانیه زندگی خود را در راهروهای بیمارستان ها و مراکز درمانی سپری می کنند. همه بیماری ها هزینه [...]

چگونه می توان صورت حساب سنگین بیمارستانی را تا 90 درصد کاهش داد؟

امروزه هزینه های درمانی و پزشکی به شدت افزایش یافته است و همین مسئله موجب شده که بیمارانی که برای درمان بیماری خود در بیمارستان های دولتی و خصوصی بستری می شوند مجبور به پرداخت هزینه های سنگینی [...]

آیا قلب و بدن شما همیشه سالم می ماند و دیگر نیازی به بیمه نامه ندارید؟

امروزه استفاده از بیمه نامه و به ویژه بیمه های درمانی برای تمامی افراد جامعه ضرورت دارد. خیلی از افراد با این تصور که همیشه سالم  و به دور از بیماری خواهند ماند هرگز به فکر پرداخت حق بیمه و [...]