بیمه مسئولیت ساختمانی

 در اخبار و مقالات

برای کارکنان و کارگران در هر پروژه‌ایی چه ساختمانی و چه عمرانی و حتی در کمترین ریسک کارمندان در یک شرکت اداری ممکن است خطراتی ناشی از کار موجب خسارات جانی و بدنی گردد. حال اگر کار را در یک پروژه ساختمانی در نظر بگیریم این حوادث بیشتر و اجتناب ناپذیرتر خواهد بود. در اینجا است که بیمه مسئولیت ساختمانی اهمیت خود را نشان می‌دهد. بیمه مسئولیت ساختمانی یکی از انواع بیمه مسئولیت مدنی است.

بنابراین برای کارفرمای چنین پروژه‌هایی حوادث کارکنان بیشتر خواهد بود از طرفی قوانین کار و مجازات کشور ما مسئولیت‌های سنگینی را در زمان اینگونه حوادث متوجه کارفرما می‌نماید. از سوی دیگر اگر ثابت شود که حوادث و خسارات ناشی از کار بوده است سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت خسارات از کارفرما اقدام خواهد نمود بنابراین سازمان تامین اجتماعی نیز جهت مطالبات خود پیگیر خواهد بود.

نکته: زلزله در بیمه مسئولیت ساختمانی تحت پوشش نمی‌باشد و برای این مهم باید بیمه آتش سوزی با پوشش زلزله تهیه نمایید.

ماده 66 قانون تامین اجتماعی اهمیت بیمه مسئولیت ساختمانی را بیشتر نشان می‌دهد. این ماده قانونی از موارد قوانین سازمان تامین اجتماعی می‌باشد که لازم است تمامی کارفرمایان از آن آگاه باشند. در ماده 66 قانون تامین اجتماعی به صراحت عنوان می‌گردد که:

در زمان وقوع حادثه و در پی آن خسارات آن حادثه اگر ناشی از عدم رعایت موارد و مقررات فنی در حین کار و یا بروز بیماری ناشی از عدم رعایت بهداشت از سوی کارفرما و متصدیان وی باشد. سازمان تامین اجتماعی تمامی هزینه‌ها و غرامات را پرداخت نموده و سپس طبق ماده 50 این قانون جهت دریافت آن از کارفرما پیگیر خواهد بود.

بهتر است بدانیم که: با توجه به طولانی بودن نام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران ساختمانی، این بیمه نامه با نام های، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران، بیمه مسئولیت ساختمانی، بیمه ساختمانی و بیمه حوادث ساختمانی به کارگرفته می‌شود.

چرا بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران ساختمانی اهمیت دارد؟

بیمه مسئولیت مدنی یکی از انواع بیمه مسئولیت می‌باشد. در بیمه مسئولیت مدنی، کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی متراژی که جواز ساخت برای آن گرفته شده است بسیار حائز اهمیت است بنابراین واضح است که این بیمه نامه به محل و مکان مورد نظر در جواز داده می‌شود. با توجه به اینکه رابطه استخدامی رافع مسئولیت کارفرما نمی‌باشد، بنابراین کارکنان اعم از قراردادی، استخدامی، روزمزد در زمان وقوع حوادث حین کار در مسئولیت کارفرما دخیل خواهند بود. از طرفی با توجه به ماهیت کار، ارائه لیست اسامی کارگران این پروژه‌‌ها برای بیمه مسئولیت ساختمانی کاری سخت و عملا غیر ممکن است، بنابراین بیمه مسئولیت ساختمانی (بیمه مسئولیت کارفرما) بدون ذکر نام و با توجه به متراژ جواز ساخت برای محل مورد بیمه عنوان شده در جواز ارائه می‌گردد. پوشش بیمه‌ای منحصر به حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد. بطور کلی در این بیمه نامه خسارات جانی و صدمات بدنی ناشی از کار را تا سقف دیه پوشش می‌دهد. اما ما در اینجا بطور کامل به خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت ساختمانی یا همان بیمه ساختمان سازی ( کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما ) خواهیم پرداخت.

یکی از مهمترین نکات در این بیمه نامه آنست که با توجه به اینکه ارایه لیست اسامی کارگران در این بیمه نامه برای کارفرما سخت است، بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران ساختمانی به صورت بی نام و معمولا وابسته به متراژ ساختمان صادر می‌گردد.

بیمه مسئولیت ساختمانی با نام یا بی نام؟

با توجه به اینکه بیمه مسئولیت ساختمانی به آدرس محل ساخت صادر می‌گردد بنابراین می‌تواند هم به صورت بیمه مسئولیت با نام (ارائه لیست اسامی کارگران در این صورت الزامی می‌باشد) و هم به صورت بیمه مسئولیت بی نام صادر شود.

اصطلاحات مهم در بیمه مسئولیت ساختمانی

در اینجا به اصطلاحات مورد کاربرد در بیمه ساختمان می‌پردازیم:

خسارات بدنی: هرگونه آسیب و خسارات وارده به کارگران و کارکنان از پروژه که منجر به جرح، نقص عضو و فوت گردد.

نقص عضو: آسیب وارده به کارکنان که منتهی به فوت نشده ولی دیه و دیه ارش برای آن لحاظ می‌شود.

دیه: خسارات بدنی و جانی که در دین مبین اسلام مقصر موظف به پرداخت آن است و ابتدای هر سال شمسی میزان آن مشخص و اعلام می‌گردد.

اشخاص ثالث: کلیه اشخاصی که به هیچ نوع ارتباطی با کار موضوع بیمه ندارد.

اماکن وابسته: در اجرای یک پروژه ساختمانی اجزا و اماکن وابسته به اجرای پروژه مانند: رستوران، اقامتگاه کارگران و …

قاعده نسبی حق بیمه: در صورت ارائه سهوی اطلاعات غلط از جمله تعداد کارکنان در زمان وقوع حادثه و پرداخت خسارت، خسارت نسبت به تعیین ریسک واقعی متناسب به حق بیمه‌ایی که باید پرداخت می‌شده به حق بیمه حاضر پرداخت می‌گردد.

محدوده مورد بیمه: محل مورد بیمه و کلیه اماکنی که با توجه به نوع کار جزیی از کارگاه در محوطه مورد بیمه محسوب می‌گردد.

پیمانکاران فرعی: عواملی در اجرای و پیشبرد پروژه که به جز کارفرما و پیمانکاران اصلی هستند و اجرای بخش یا بخش هایی از پروژه را در دست دارند.

نکته: بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی یک بیمه نامه طراحی شده برای پیمانکاران است که بطور کامل در این بیمه ریسک‌های پیمانکاران پوشش خواهد داشت.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

بیمه سامان شعبه اقدسیه