بیمه حوادث راننده

بیمه‌های اصلی اتومبیل، بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث هستند؛ با وجود این دو بیمه، کلیه خطراتی که برای اتومبیل بیمه‌شده، سرنشینان داخل آن و افراد و اشیای خارج از آن اتفاق می‌افتد قابل پوشش است. پوشش بیمه حوادث راننده فقط برای جبران خسارتهای جانی وارد به راننده اتومبیل مسبب حادثه که به لحاظ قانونی، شخص ثالث تلقی نمی‌شود را تحت پوشش قرار می دهد.

معرفی

در بیمه شخص ثالث، راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمی شود و در صورت بروز حادثه از محل بیمه نامه شخص ثالث غرامت دریافت نمی کند.

در صورت بروز حوادث تحت پوشش بیمه، راننده اتومبیل مسبب حادثه می تواند غرامت و هزینه‌های پزشکی خود را دریافت کند از طریق این بیمه هزینه های یاد شده تا سقف مشخص یعنی میزان تعهد بیمه نامه در صورتیکه مشمول قانون دیگری نباشد به وی پرداخت خواهد شد.

خطرات مورد تعهد
چنانچه راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه بیمه شده در اثر حادثه جان خود را از دست داده یا مصدوم و مجروح گردد، بیمه‌گر مبلغی به عنوان غرامت به بازماندگان بیمه شده (در صورت فوت )یا خود وی می‌پردازد. حداقل تعهد بیمه گر در این بیمه نامه معادل دیه ریالی یک مرد مسلمان می باشد.

نکته: بیمه‌گذار متعهد است هرگونه تغییر در مشخصات وسیله نقلیه مذکور در بیمه نامه یا انتقال آن را ظرف 5 روز به بیمه‌گر اطلاع دهد. پوشش های این قرارداد شامل حوادثی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران رخ دهد و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص بیمه گر است .

مشخصات

خطرات خارج از تعهد بیمه حوادث راننده

خطرات زیر در بیمه حوادث سرنشین تحت پوشش بیمه نیست:

آتش سوزی در اثر سوختگیری اتومبیل

به کار بردن وسیله نقلیه در مسابقات شرط بندی و آزمایشهای فنی و رانندگی

خسارتهای ناشی از خطرات اجتناب ناپذیر نظیر سیل، زلزله، جنگ، انقلاب و غیره

تشعشعات هسته ای و رادیواکتیو

غرامت راننده درصورتی قابل پرداخت است که راننده دارای گواهی‌نامه مجاز رانندگی وسیله نقلیه مذکور در بیمه‌نامه بوده و در حین وقوع حادثه مست نباشد.

در تمام بیمه نامه های اتومبیل وجود بیمه و آثار مرتبط با آن تعهد بیمه گر از ساعت 24 روز پرداخت حق بیمه است .

مدارک لازم جهت دریافت خسارت در بیمه حوادث راننده

گزارش مربوط به شرح حادثه از جمله تاریخ، محل حادثه، چگونگی حادثه، نوع حادثه و … که به امضاء مقامات انتظامی رسیده باشد.

گواهی پزشک معالج و یا بیمارستان مبنی بر تاریخ شروع و خاتمه معالجه و هزینه های پرداخت شده، ضمناَ در صورت فوت بیمه شده علاوه بر مدارک ذکر شده در بند 1 و 2 مدارک زیر نیز لازم است.

گواهی پزشک معالج یا پزشکی قانونی، شامل تاریخ و علت حادثه در صورت فوت راننده

گواهی فوت صادره از طرف اداره ثبت احوال یا گواهی دفن

رونوشت گواهی شده ‌شناسنامه هر یک از وراث قانونی در دو نسخه

گواهی انحصار وراثت در صورت نقص عضو علاوه بر مدارک ذکر شده در بند 1 و 2، مدارک زیر نیز باید ضمیمه شود:

گواهی پزشک معالج و پزشک معتمد بیمه‌گر مبنی بر تعیین میزان نقص عضو

رونوشت گواهی شده شناسنامه مصدوم در دو نسخه

گواهینامه راننده مسبب حادثه

شناسنامه مالکیت خودرو و بیمه نامه مربوطه

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید