بیمه بازنشستگی تکمیلی

بازنشستگی، کم درآمدترین بخش زندگی است که می‌تواند تا یک سوم دوره زندگی ما به طول بیانجامد. بیشترکارمندان، تمایل دارند که با توجه به سهم خود در موفقیتهای سازمان، در زمان بازنشستگی نیز از مزایای مختلفی برخوردار باشند.تازه‌ترین شیوه برنامه‌ریزی مالی برای آینده کارمندان که در کشورمان ارایه شده است، بیمه تکمیلی بازنشستگی سامان است.

 

برای خرید یا مشاوره رایگان همین حالا اقدام کنید

 

ویژگیهای بیمه تکمیلی بازنشستگی سامان
* بیمه نامه بازنشستگی تکمیلی

* پرداخت معادل 18 برابر حق بیمه پرداخت شده (آخرین حقوق ماهیانه)، به وراث در صورت فوت بیمه شده

* پرداخت اندوخته سنوات

* تناسب حق بیمه با افزایش حقوق

* جدول برنامه‌ریزی بیمه‌ای با در نظر گرفتن حقوق ماهیانه

* دریافت وام با مناسب‌ترین نرخ بهره

* پس انداز بخشی از حق بیمه پرداخت شده کارکنان در صندوق اندوخته

* معافیت مالیاتی سرمایه زندگی و اندوخته سرمایه‌گذاری

* برنامه‌ریزی متناسب با شرایط کاری هر یک از کارکنان

* پوشش فوت عادی تا 18 برابر مبلغ حق بیمه و فوت حادثی تا 72 برابر میزان حق بیمه

1) پوشش سرمایه زندگی معادل 18 برابر آخرین حق بیمه

بسیاری از مدیران تمایل دارند تا در صورت فوت یکی از کارکنان، به نوعی به خانواده وی کمک کنند. با بیمه تکمیلی بازنشستگی سامان در صورت فوت بیمه شده، معادل 18برابر حق بیمه پرداخت شده (آخرین حقوق ماهیانه)، به وراث کارکنان پرداخت می‌گردد. سایر منافع اندوخته سنوات نیز علاوه بر سرمایه زندگی، پرداخت خواهد شد.

2) پرداخت اندوخته سنوات

اندوخته سنوات ذخیره شده، درصورت بازخریدی، بازنشستگی و یا اتمام قرارداد، با اختیار کارفرما به بیمه شده، پرداخت می‌گردد. سنوات کامل بازخریدی کارکنان بازخرید شده تا حداکثر 15% از مجموع کارکنان در پایان سال اول تا پنجم پرداخت می‌گردد. اعتبار استفاده نشده در هر سال، به اعتبار سالهای بعد اضافه می‌شود. برای مثال اگر کارفرما در سه سال اول، از اعتبار خود استفاده نکرد، در سال چهارم به میزان 60% مجموع کارکنان اعتبار خواهد داشت. از سال پنجم به بعد سنوات کامل کارکنان بازخرید شده تا حداکثر 100% از مجموع کارکنان، قابل دریافت خواهد بود.

3) پرداخت اندوخته مازاد

سود سالیانه اندوخته سنوات، ده ساله و با نرخ تضمینی 14% محاسبه می‌گردد. بر این اساس از سال سوم بیمه نامه، مازاد اندوخته سنوات، با توجه به حق بیمه‌های پرداخت شده، محاسبه و به اندوخته سنوات اضافه می‌گردد. سود تضمینی پس از ده سال، از سوی بیمه سامان، به طور سالیانه، اعلام می‌گردد.

4) گزارش عملکرد سالیانه

علاوه بر جدول اولیه، در پایان هر سال بیمه‌ای، به ازای هر یک از کارکنان، یک گزارش از وضعیت سالیانه اندوخته بازنشستگی به کارفرما ارائه خواهد شد.

اندوخته های بازخریدی با گذر زمان رشد فزاینده خواهد داشت و علاوه بر افزایش اعتبار وام، به صورت یکجا و یا مستمری نیز قابل استفاده خواهند بود. کارکنان متعهد امروز سازمان، در دوران سالمندی و در شرایطی که ممکن است بواسطه کهولت سن و نیاز به مراقبت‌های خاص با هزینه‌های اضافی مواجه باشند، می‌توانند با استفاده از این منابع دغدغه‌های مالی خود را برطرف نمایند. بیمه تکمیلی بازنشستگی سامان، پس‌اندازی مناسب برای تعهدات و هزینه های دوران استراحت پس از کار خواهد بود.

1) تناسب حق بیمه با افزایش حقوق

حق بیمه سالیانه هر یک از کارکنان، می‌تواند معادل آخرین حقوق ماهیانه دریافتی، مبلغ سنوات سالیانه (معادل 30 روز، 45 روز یا 60 روز حقوق در سال)، درصد و یا ضریبی از حقوق ماهیانه، در نظر گرفته شده و متناسب با افزایش حقوق در هر سال(حداکثر 12%)، تعدیل گردد.

2)جدول برنامه‌ریزی بیمه‌ای خاص

پس از در نظر گرفتن حقوق ماهیانه، جدول برنامه‌ریزی بیمه‌ای متناسب با شرایط هر یک از کارکنان تا سن 70 سالگی تشکیل خواهد شد و در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت.

3)کنترل شرایط بیمه نامه

یکی از مهمترین ویژگی‌های این طرح کنترل کارفرما به عنوان بیمه‌گذار بر شرایط و منافع حاصل از این طرح می‌باشد. بدین ترتیب که با انتخاب این طرح و استفاده از وجوه مربوط به بازخرید کارکنان برای تأمین مالی این طرح نه تنها می‌تواند بدون پرداخت هزینه اضافی و با استفاده از معافیت مالیاتی مزایای جدیدی برای کارکنان خود فراهم آورد، بلکه با کنترل این وجوه می‌تواند اهرم‌های مدیریتی خود را نیز اعمال نموده و وجوه مربوطه باز خریدی را به بهترین نحو سرمایه گذاری نمود.

4) دریافت وام با مناسب‌ترین نرخ بهره

در بیمه‌های تکمیلی بازنشستگی پس از گذشت یکسال، با توجه به مجموع اندوخته‌های بازخریدی کارکنان، اعتبار وام بانکی برای کارفرما در نظر گرفته خواهد شد که با استفاده از آن می‌توان از وام بانکی با حداقل تشریفات اداری و مناسبترین نرخ تسهیلات، بهره مند شد. برای استفاده از وام، بیمه نامه تکمیلی بازنشستگی تنها ضمانت مورد نظر شرکت بیمه خواهد بود. این اعتبار می‌تواند به عنوان امتیازی جهت تشویق یا رفع نیاز مالی کارکنان نیز در نظر گرفته شود.

5) اندوخته‌ای برای آینده

در صورت استفاده از بیمه‌های تکمیلی بازنشستگی، بخش کوچکی از مجموع حق بیمه پرداخت شده، به عنوان هزینه‌های بیمه‌گری در نظر گرفته می‌شود. بخش دیگر وجوه، به اندوخته تشکیل شده برای هر یک از کارکنان، واریز می‌گردد. درآمد کارکنان، میزان اندوخته را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مزایای دریافتی از سوی کارکنان نیز به میزان درآمد و سالهای خدمت آنان بستگی دارد.

6) مزایای مالیاتی

هزینه‌های تخصیص یافته برای طرحهای بیمه‌ای، مساعدتهای مالیاتی قانونی نیز در پی خواهد داشت. هزینه‌های بیمه‌ای جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بوده و باعث کاهش مالیات بر درآمد بیمه‌گذار می‌گردد. سرمایه زندگی و اندوخته سرمایه‌گذاری نیز معاف از هرگونه مالیات هستند. وجوه مربوط به بیمه عمر برخلاف سپرده‌های بانکی از مالیات بر ارث نیز معاف می‌باشند. لازم به ذکر است در صورت مشخص بودن وراث نیاز به انحصار وراثت نمی‌باشد.

7) مدیریت اندوخته‌های بازخریدی

نوع سرمایه‌گذاری، مبنای سنوات، مقدار پوشش خطر فوت و استفاده کنندگان از بیمه‌نامه، با توجه به نظر کارفرمایان، قابل تغییر می‌باشد. یکی از مزایای بیمه تکمیلی بازنشستگی سامان، برنامه‌ریزی متناسب با شرایط کاری هر یک از کارکنان است. ارائه گزارش وضعیت سالانه شفاف که بیانگر پوششهای شرکت بیمه، اعتبار وام و وضعیت سرمایه‌گذاری در اندوخته هر یک از کارکنان است، می‌تواند رضایت خاطر بیشتری برای کارکنان شرکتها پدید آورد. قابلیت جابجایی، به کارمندان اجازه می‌دهد تا مزایای بیمه خود را به هنگام تغییر شغل، با خود منتقل کنند.

8) صرفه‌جویی در هزینه‌ها

با توجه به جدید بودن این طرح و با توجه به داشتن پوشش فوت عادی تا 18 برابر مبلغ حق بیمه و فوت حادثی تا 72 برابر میزان حق بیمه، امکان جایگزینی بیمه‌نامه عمر و حادثه گروهی با این طرح و صرفه جویی در هزینه‌های کارفرما وجود خواهد داشت.

لازم به ذکر است حداکثر سن کارکنان برای مشارکت در بیمه تکمیلی بازنشستگی، 60 سال تمام می باشد.

درصورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، بیمه‌نامه با مشارکت شخص بیمه شده و یا بیمه‌گذاران دیگر قابل ادامه می باشد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید