اعضای هیئت مدیره نمایندگی بیمه سامان

  • خسرو فخیم هاشمی رئیس هیات مدیره
  • دکتر احمد مجتهد نایب رئیس هیات مدیره
  • احمد رضا ضرابیه مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره
  • حسین واعظ قمصری عضو هیات مدیره
  • پویا سالاری شریف عضو هیات مدیره
  • بهزاد گلکار عضو علی البدل هیات مدیره
  • حمیدرضا نور علی زاده عضو علی البدل هیات مدیره

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید